dagelijkse gang van zaken

Bestuur

2023

Samenstelling

Het bestuur van de fotoclub bestaat op dit moment uit 5 personen:
Voorzitter: Mark Hermans
Secretaris: Joos Swijghuizen
Penningmeester: Martine Beerends
Bestuurslid: Bas Peeters
Bestuurslid: Gé Pijpers

Het bestuur is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken en programma.

 

fotoclub

Well Gefocust

p.a. Knikkerdorpweg 1
5855 GA Well
info @ wellgefocust.nl