dagelijkse gang van zaken

Bestuur

2021

Samenstelling

Het bestuur van de fotoclub bestaat op dit moment uit 5 personen:
Voorzitter: Mark Hermans
Secretaris: John Roelofs
Penningmeester: Fiona Teeuw
Bestuurslid: Nicolle Nijsen
Bestuurslid: Nicole Jenneskens

Het bestuur is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken en programma. Naast het bestuur kent de vereniging ook coaches die de diverse groepen ondersteunen en begeleiden.

Coaches:
Ruud Deenen
Bas Peeters
Marcel Hendriks

fotoclub

Well Gefocust

p.a. Knikkerdorpweg 1
5855 GA Well
info @ wellgefocust.nl