dagelijkse gang van zaken

Bestuur

2022

Samenstelling

Het bestuur van de fotoclub bestaat op dit moment uit 5 personen:
Voorzitter: Mark Hermans
Secretaris: Nicole Jeneskens
Penningmeester: John Roelofs
Bestuurslid: Bas Peeters
Bestuurslid: Joos Swijghuizen

Het bestuur is verantwoordelijk voor de dagelijkse gang van zaken en programma.

 

fotoclub

Well Gefocust

p.a. Knikkerdorpweg 1
5855 GA Well
info @ wellgefocust.nl