November

Programma 3-11-2021

Aanvang 19.30

Mededelingen:
• Werkgroep Kalender
• Werkgroep Expo
• Inventarisatie behoefte Lightroom en Photoshop en afspraken
• Bezoek Duisburg
• Overzicht overige afspraken en planning van de 1e woensdagen van de maand.
• Rondvraag

Reviewen
Op veler verzoek gaan we foto’s reviewen. Iedereen mag 1 of 2 afbeeldingen aanleveren voor de review. Ook kun je afbeeldingen aanleveren voor print.
Reviewen gaan we digitaal doen met schermen.
Er wordt verwacht dat je iets vindt / verteld over de eigen afbeelding denk daarbij aan:
• Wat was het doel, reden, idee bij de foto
• Wat voor vragen heb je eventueel over jouw afbeelding aan de groep

Til er ook niet te zwaar aan. Het gaat er om om foto’s te delen en te bespreken. Hier zullen we ook nog een modus in moeten vinden.

Via
https://markencarolinehermans.stackstorage.com/s/VlLwIn097qpzkWBo

Kom je weer in een map. In de map mag je de afbeeldingen plaatsen die we gaan reviewen.

In die map zit ook een submap print, daar kunnen de afbeeldingen in voor de prints. De afbeeldingen voor de prints moeten uiterlijk 1 november 12.00 uur in die map zitten anders zijn ze woensdag niet geprint aanwezig ’s avonds.

De eerste 2 prints zijn voor kosten van de club de volgende voor eigen rekening. Kosten is nog niet helemaal duidelijk ergens 2-3 euro voor de A3 afdruk.

(als de afbeeldingen voor de kalender gereviewd moeten worden mag je dat ook rechtstreeks aan Mark Hermans Appen en hoef je ze niet opnieuw te uploaden.)
Na afloop zullen we het reviewen evalueren.

Sluiting,
als er na de sluiting tijd is, is het uiteraard vrij aan de focusgroepen zaken te bespreken.

fotoclub

Well Gefocust

p.a. Knikkerdorpweg 1
5855 GA Well
info @ wellgefocust.nl